Allmäna nyheter

Hej alla medlemmar!
Om banan är spelbar eller inte är ofta svårt att bedöma och det kan ibland finnas olika åsikter om detta.
Idag har Bankommitten och headgreenkeeper Fredrik Pettersson träffats på banan och besiktigat den utifrån dess spelbarhet. En samlad bedömning är att alltför många hål är ospelbara och därför har ett gemensamt och enigt beslut tagits om att stänga av hela banan tills vidare. Det är alltså avstängt även vad gäller spel på vintergreener. Nytt beslut kommer att tas på onsdag eftermiddag och nytt meddelande skickas ut om vad som gäller inför påskhelgen.

Vänligen meddela gärna varandra!
Hälsningar med hopp om en bättre vår!

Bankommitten och Headgreenkeeper Fredrik Pettersson