INFO OM SPELRÄTT

• Spelrätt innebär att innehavare av en spelrätt har rätt till spel på banan.

Tillfällig spelrätt på banan kan även ges vid andra tillfällen. T.ex. då man erlägger

greenfee eller vid tävlingsspel.

• Spelrätten är personlig. Spelrätter kan säljas, hyras ut, lånas ut eller skänkas

efter spelrättsinnehavarens eget val. Eventuell kostnad för sådan överlåtelse

bestäms mellan parterna.  Klubben har inget med detta göra.

• När säljare och köpare är överens om överlåtelsen av spelrätten fyller man i

blanketten ”Överlåtelse av spelrätt” och lämnar till klubben.

• Den nya spelrättsinnehavaren registreras och erlägger årsavgiften.

 

Hör av er till kansliet om ni har frågor. Tel 0457-125 50.


 

Ronneby Golfklubb

Välkommen till Ronneby Golfklubb, en trevlig bana med familjär inriktning.