Invigning

Den 11 september samma år invigdes banan av dåvarande landshövdingen Thure Andersson och Ronneby kommun överlämnar banan till golfklubben.

Medlemsavgiften var vid detta tillfälle Junior 25:-, senior 125:- och äkta makar 200:-.

1970 var antalet medlemmar 220 varav 39 var juniorer och medlemsavgifterna hade nu höjts till 60:- för juniorer, 225:- för seniorer och 325:- för äkta makar. Antalet greenfeegäster var detta år 662 st.

1973 byggdes klubbhuset till åt söder (nuvarande nybyggda shop).

1974 anställdes Nils Abrahamsson som golfinstruktör (1974-1975)

1975-1985

Utökning från 9 till 12 hål.

1973-1974 hade krav på att utvidga banan till 12 hål börjat aktualiseras.

Vi anlitade då för första gången en konsult Åke Persson Landskrona (fadern till golfproffset Magnus Persson som då var något av ett golfunderbarn).

Åke ritade förslag och gjorde greenmodeller av modellera.

Vi fick nu utnyttja marken söder om diket som korsar nuvarande hål 15, 6, 7, och 9.

Vi rätade ut hål nr 6 (då hål nr 8) så som det är idag och slopade helt den gamla greenen. Det byggdes en dubbelgreen med nuvarande hål 6 och det gamla hål 9 (nuvarande övningshålet). Dubbelgreenen slopades senare och det anlades en bunker mellan greenerna istället.

Hål nr 7 (då hål nr 9) förlängdes bakåt till nuvarande tee och med den gamla greenen rakt fram mot klubbhuset.

Ett helt nytt hål nr 10, par 5 byggdes utmed Reddvägen (nuvarande hål 8 och 9)

Mattutslag från berget något öster om nuvarande matta på övningshålet skapade ett nytt par 3 hål nr 11.

Slutligen byggdes ett helt nytt par 4 hål nr 12 (nuvarande hål nr 15).

Beslut om denna utbyggnad gjordes senare delen av 1975. Finansiering av utbyggnaden skulle ske delvis genom frivilliga medlemslån om 3 000 kronor per medlem.

Medlemsavgifterna steg nu till 125: – för junior, 450: – för senior och 650: – för äkta makar.

Numreringen av banan ändrades när byggnationen var klar så att vi startade på nuvarande nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de nya hålen 10,11 blev 8, 9.  Hål nr 10 blev det nya par 4 hålet (nuvarande 15) och som hål 11 spelades nuvarande hål 16 och nr 12 blev nuvarande hål 18.

Sedan spelades 1, 2, 3, 4, 6 och 7 en gång till men som 13, 14, 15, 16, 17 och 18.

Arbetena utfördes av SKANSKAS anläggningsavdelning med Ingvar Nygren och Lars Nilsson som ansvariga.

Banchef och klubbansvarig under denna fas var undertecknad.

Kostnaden stannade vid ca 200 000 kronor.

1976 anställdes engelsmannen Tony Marshall (1976-1980) som pro.

De nya hålen invigdes den 12 juni 1977.

1978 ersattes de frivilliga medlemslånen med obligatoriska

Utökning från 12 till 15 hål.

Beslut om utbyggnad av banan togs 1980.

Antalet medlemmar var då 343 varav 77 st juniorer. Greenfeegäster var nu uppe i 1210 st och medlemsavgifterna steg till 175: – för junior, 750: – för senior och

1 100: – för äkta makar.

Nu hade Per Hugo Santesson blivit banchef och han höll i utbyggnaden av nuvarande hål 13, 14 och 17 som i huvudsak byggdes i egen regi.

SKANSKA anläggning svarade dock för greenerna.

Spelordningen blev I detta skede följande:

Nuvarande 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, par 5 hålet utmed Reddvägen blev nr 8 och som nr 9 gamla nr 9 (övningshålet). Så gick vi upp till nuvarande nr 13 som spelades som nr 10, nuvarande 14 som nr 11, nuvarande 15 som nr 12, nuvarande 16 som nr 13, nuvarande 17 som nr 14 och nuvarande nr 18 blev nr 15. I något skede ändrades numreringen så att vi avslutade med nuvarande hål 5 som nummer 18.

1981 bytte klubben golfinstruktör igen och en ny engelsman Keith Davies anställdes. (1981-1982)

Utökning från 15 till 18 hål.

1982 beslutades att färdigställa ett 16:e hål.

Under en golfrunda med cheferna för BPA I Kalmar väcktes förslaget att företaget skulle sponsra ett nytt golfhål. Så småningom gjordes en överenskommelse om att företaget för 50 000 kronor skulle bygga nuvarande hål nr 10.

En totalplanering gjordes nu också för en slutlig utbyggnad till 18 hål. Ett extra årsmöte beslutade om detta.

I detta skede hade kommunalrådet Roland Andersson börjat spela golf och hans kontakter med Reso och Ronneby Brunns ledning gjorde att han fick företaget att sponsra nuvarande hål 11.

Likaså ordnade han att Skanskas bygg och markavdelning Ii Karlskrona svarade för utbyggnaden av nuvarande hål nr 12.

Genom dessa kontakter så fick således klubben 3 hål för 50 000 kronor.

Dessutom fick detta till följd att dåvarande ABV (NCC) bekostade asfalteringen av parkeringsplatsen då detta företag inte ville stå utanför sponsringen.

Inom anläggningsföretagen som arbetade inom kommunen fanns även Nya Asfalt AB. Detta bolag hörde av sig och ställde 50 000 kronor till klubbens förfogande för allmänna förbättringar på banan. (ABV och Nya Asfalt fusionerades så småningom till NCC).

Summerar vi kostnaderna för tillkomsten av 18 hål på Ronneby Golfklubb så låg den klart under 1 miljon kronor före senare års ombyggnader och kompletteringar.