Utredning för 5 000 kronor

På stadsfullmäktiges sammanträde den 27 juni 1963 beslöt man att låta utreda förutsättningarna och kostnaderna för en golfbana i anslutning till Ronneby Brunn. För täckning av kostnaden för utredningen anvisade man samtidigt 5 000 kronor.

Om jag minns rätt så hade man från de engagerade blivande klubbmedlemmarnas sida redan skissat på en lösning att på Rönninge bygga en bana med 9 hål.

Beslut om byggande av 9 hål för 180 000 kronor

Under våren 1964 var utredningen klar och drätselkammaren gick fram till stads-fullmäktige med ett förslag.

En kalkyl visade att banan skulle kunna byggas för en totalkostnad av 180 000 kronor och att man härav skulle kunna få statsbidrag med max 76 000 kronor från länsarbetsnämnden om arbetet bedrevs som s.k. statskommunalt beredskapsarbete för svårplacerad arbetskraft. Vidare skulle RESO lämna bidrag med 10 000 kronor. Förutsättningen var att Ronneby Golfklubb bildades och åtog sig driften av anläggningen och att man var beredd att betala ett arrende för marken på 1 000 kronor per år. Slutredovisningen till Länsarbetsnämnden slutade på 167 000 kronor och med pengarna från Reso hölls kalkylen ganska precis.