Arbetsbeskrivning Idrott

Beskrivning:
Verksamhetsområde Idrott har som prioriterad uppgift att utveckla och stärka ungdomsarbetet i klubben. De ska också erbjuda Ronneby GK medlemmar och gäster möjlighet till utbildning i golf och aktiviteter för att underhålla och stärka medlemmarnas hälsa.
Idrott ansvarar för klubbens idrottsprofil.

Ansvar:
Svara för att:
* tillsammans med engagerad Pro tillse att klubbens ungdomsverksamhet byggs långsiktigt,
* rekrytera, utbilda och vårda ungdomsledare,
* representera klubben i BGF Juniorkommitté,
* erbjuda utbildning i golf för både nybörjare och medlemmar,
* dokumentet ”KLUBBENS ALLA REGLER OCH FÖRESKRIFTER” underhålls och efterlevs,
* tillse att klubben har erforderlig regelkunskap och erbjuda medlemmarna utbildning i golfens regler,
* erbjuda aktiviteter för att underhålla och stärka medlemmarnas hälsa,
* söka stöd och bidrag inom verksamhetsområdet för att stärka klubbens ekonomi,
* ekonomiskt följa utfallet för verksamhetsområdet och vidta åtgärder då så erfordras för att nå budgeterat resultat,
* i årsmötesförberedelserna ta fram budgetförslag för verksamhetsområdet.

Befogenheter:
* att ta erforderliga beslut inom ansvarsområdet,
* att inom budgeterade ramar anskaffa resurser för att utföra uppdraget.