Arbetsbeskrivning Tävling

Beskrivning:
Verksamhetsområde Tävling har till uppgift att svara för tävlingsaktiviteter som engagerar Ronneby GK medlemmar och gäster. Verksamheten ska främja ”klubbandan” och locka gäster till klubben.

Arbetsbeskrivning:
Svara för att:
* upprätta klubbens tävlingsprogram och tävlingsbestämmelser,
* tillsammans med Marknadsansvarig söka nya tävlingssponsorer,
* tillräckligt många tävlingsledare och funktionärer engageras för verksamheten,
* bestämma tävlings- och andra relaterade avgifter för att nå optimal intäkt för klubben,
* tillsammans med personal i receptionen administrera tävlingar,
* genomföra klubbtävlingar på ett sätt som gagnar klubben,
* vara behjälplig med att planera och genomföra seriespel arrangerat av BGF,
* ekonomiskt följa utfallet för verksamhetsområdet och vidta åtgärder då så erfordras för att nå budgeterat resultat,
* i årsmötesförberedelserna ta fram budgetförslag för verksamhetsområdet.

Befogenheter:
* att ta erforderliga beslut inom ansvarsområdet,
* att inom budgeterade ramar anskaffa resurser för att utföra uppdraget.