Arbetsbeskrivning

Ordförande.

Ordförande.

Ordföranden är klubbens officiella representant.
Ordförande leder Styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl klubbens stadgar som övriga för klubben bindande regler och beslut efterlevs.
Ordförande har personalansvar för anställd personal och är arbetsgivarens representant i personalfrågor.

 

Vice ordförande.

Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.