Arbetsbeskrivning Medlem

Beskrivning:
Verksamhetsområde Medlem har till uppgift att svara för aktiviteter som engagerar Ronneby GK medlemmar och gäster och verka för att klubbens anläggningar utvecklas i linje med gällande verksamhetsidé.

Arbetsbeskrivning:
Svara för att:
* föreslå och genomföra aktiviteter för att skapa ”klubbanda”,
* föreslå och genomföra aktiviteter som bidrar till ett ökat medlemsantal och greenfee-intäkter,
* medlemmar, greenfee-gäster och samarbetspartners uppskattar kontakten med klubben,
* delta i klubbens engagemang för att öka antalet medlemmar,
* vara klubbens representant i samarbete med restaurang och shop,
* söka samarbete med Kommun och andra organisationer för att bidra till turistutvecklingen och därigenom öka antalet greenfee-gäster,
* ekonomiskt följa utfallet för verksamhetsområdet och vidta åtgärder då så erfordras för att nå budgeterat resultat,
* i årsmötesförberedelserna ta fram budgetförslag för verksamhetsområdet.

Befogenheter:
* att ta erforderliga beslut inom ansvarsområdet,
* att inom budgeterade ramar anskaffa resurser för att utföra uppdraget.