Träningskortet 2017

120 träningspass, mer individuellt, två tränare, två klubbar

 

2017 kommer träningskortet förändras för att skapa intresse från fler kategorier spelare. Självklart kommer du som deltog 2016 att känna igen dig men minst fyra pass i veckan kommer vara riktade till en specifik målgrupp som grundar sig i huvudsak på handicap. Vi kommer också att ha ett skicklighetspass i veckan och det kan också förekomma pass enbart för kvinnor, män eller för er som började er golf 2016 eller börjar under 2017.

 

Grundtanken är att dela in de anmälda i följande kategorier:

Högre handicap

Medelhandicap

Lägre handicap

Hur dessa handicapgränser dras beror på vilka handicap ni har som anmäler er då vi tänker oss att dessa grupper ska vara ungefär lika stora. Det kan också bli så att någon grupp blir mindre och då kommer denna grupp ha några färre träningspass på årsbasis.

Det stora syftet är att lättare kunna forma träningspass som blir bättre riktade mot dina behov. Ett andra syfte är att skapa ett system där ni som är med i träningskortet lättare ska komma med på passen genom att minska konkurrensen om platserna till varje specifikt träningspass.

Samarbetet med Leråkra består så en del pass kommer förläggas ute på Leråkra.

Kostnad: 1650 kronor

Ronneby Golfklubb subventionerar detta pris för sina medlemmar med 300 kronor.

 

För anmälan eller ytterligare frågor kontakta oss. mail: info@ronnebygk.se

telefon: 0457 – 12550