3d9fabb1 5de5726993b82

 

 

Nu har frosten kommit. Tro det eller ej men nu har vi haft vår första morgon med frost på våra greener. Även om det är varmt och fint på dagarna så sjunker temperaturen nu snabbt på natten och det kan bildas frost på morgonen.

Olika dagar tar det olika lång tid för frosten att försvinna.  SÅ DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT BETRÄDA EN GRÖNYTA NÄR DET ÄR FROST!

 

Vad händer då om vi går ut på en frostig greenyta?

De största skadorna på gräset fås ofta vid de första frost dagarna. Gräset är då speciellt känsligt, eftersom det inte har invintrat och fortfarande håller mycket vatten i gräset.
Om man trampar på fruset gräs så kan grässtrået brytas av. Vilket orsakar stora skador som kan finnas kvar långt in på nästa vår.

Vad händer med min bokade tid?

Om du har en bokad tid och det visar sig vara frost, så försvinner din inbokade tid. Tiden skjuts inte fram.

 

SÅ ÅTERIGEN, DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT BETRÄDA EN GRÖNYTA NÄR DET ÄR FROST. Detta hoppas vi att du respekterar och vi hänvisar istället till spel på vintergreener tills frosten har släppt! Flaggorna för vintergreener sätts ut nu på fredag.

 

Vi ses på klubben!

 

X