Tillfälliga Lokala Regler

Ronneby Gk 2

Kära medlemmar & gäster!

På grund av rådande situation har vi nu tillfälliga lokala regler:

Bunkern – Krattor är utplacerade men man avgör själv om man vill använda dessa, om INTE så gäller lägesförbättring. Om bollen ligger i olägenhet som normalt skulle ha räfsats gäller en klubblängd, ej närmre hål. Bollen skall placeras. Om man inte använder krattorna utan använder sig av lägesförbättring, MÅSTE man fortfarande platta till nedslagsmärke med skor, klubba etc.

Flaggstången – Flaggstången bör/ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba.

Hålet – När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.

 

X