Viktig information om Ronneby GK:s Seniorgolf

Ronneby Gk 1

Med anledning av pågående pandemi och starkt rekommenderade bestämmelser från Svenska Golfförbundet och Blekingedistriktet, kommer för all vår sällskapsgolf och seniorgolf följande att gälla:

Seniorgolf i befintliga sällskap räknas som en hälsofrämjande aktivitet. All eventuell anmälan sker via Min Golf. Ingen anmälningsavgift och ingen resultatredovisning. Deltagare uppmanas att komma till klubben i nära anslutning till sin starttid.

OBS detta är inga tävlingar, utan vi använder anmälningsprogrammet i GIT, endast för att det är enklaste och ofarligaste sättet att ta in anmälningar.

Enligt SGF:s och Folkhälsomyndighetens skarpa rekommendationer uppmanas vi att inte tävla, dock till att idrotta och spela golf via vanligt sällskapsspel. Vi ska givetvis hålla oss till dessa rekommendationer. Vi håller avstånd, undviker all kroppskontakt, undviker stora samlingar och framförallt inte inomhus.

SAMMANFATTNING
1. Man undviker kontakt på rangen och Putting green.
2. Man samlas vid respektive hål. Lagledare svarar för scorekort och dess förande.
3. Ingen samling efter ronden, eventuella gratifikationer ordnas efter hand.
4. I övrigt gäller klubbens anvisningar för golfbana och Restaurang.

Lycka till!

Med hälsningar från Seniorkommittén

X