Banan öppen

Golfbilar

Banan öppen för säsongen

Äntligen är nu banan öppen fullt ut igen med ordinarie greener. Vi hoppas att väder och vind håller i sig och att banan fortsätter att återhämta sig. Vi har några greener som eventuellt är behov av lite vila men tillsvidare är samtliga öppna. Vi fortsätter dock ett litet tag till med förbud mot golfbilar för att minimera slitaget på banan.

Med vänlig hälsning

Bankommittén

X