Information om banan och rangen

Ronneby Gk 1

Information om banan och rangen.

 

Banan kommer fortfarande att vara stängd och vår förhoppning är att kunna öppna till påsk. Enligt prognoserna från olika väderoperatörer så är det rejäla skyar på gång. Med tjäle i backen och stora nederbördsmängder så är spel inget alternativ.

Nu siktar vi mot påsk och hoppas att vädergudarna är med oss. När det gäller bollmaskinen så kommer den att öppnas när det inte finns risk för frost, eftersom den är kopplad till vatten

Mvh

Bankommitten 

2021-03-10

 

X