Covid-19

16 Damm

COVID-19

 

Från och med den 11/11 införs skärpta regionala råd för att minska risken för smittspridning av covid-19 i Blekinge. Ronneby Golfklubb följer Folkhälsomyndigheten & Region Blekinges råd och föreskrifter i syfte att bedriva en så säker verksamhet som möjligt.

Vi har alla ett ansvar att begränsa smittspridningen och göra de åtgärder vi anser nödvändiga för vår egen och andras hälsa. Vänligen följ dessa och bidra inte till att sprida missuppfattningar eller tolkningar av myndigheternas beslut.

Ronneby Golfklubb kommer hela tiden göra avvägningar baserat på myndigheternas beslut avseende olika aspekter av vår verksamhet.

Lokala coronarestriktioner – så påverkas golfen

Läs mer om Region Blekinges regionala råd här:

  • Umgås endast med de personer som du normalt träffar dagligen, den egna familjen eller personer som du bor tillsammans med. Delta inte i fester, middagar, afterwork eller andra privata tillställningar.
  • Stanna hemma. Res ingenstans om det inte är absolut nödvändigt. Undantag är resor till och från arbete, studier eller hälso- och sjukvård.
  • Arbeta hemifrån i så stor utsträckning som möjligt.
  • Arbetsgivare uppmanas att erbjuda och underlätta distansarbete och skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.
  • Besök inte köpcentrum, museer, badhus eller gym, där det finns risk för trängsel. Undantag är nödvändiga besök i livsmedelsbutiker och apotek.
  • Besök eller delta inte i möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher eller tävlingar. Undantag är dels utövande av professionell idrott, dels idrottsträningar för barn födda år 2005 eller senare. Träna utomhus så långt som det är möjligt.
  • Res inte med kollektivtrafik vid tidpunkter då trängsel kan uppstå. Promenera, cykla eller res med egen bil istället.
  • Alla verksamheter som tar emot kunder eller besökare uppmanas att minimera antalet personer som samtidigt är på plats, anpassa öppettider och erbjuda digitala alternativ till ett fysiskt besök.

 

Folkhälsomyndigheten (FHM) har infört skärpta allmänna råd i 13 regioner i Sverige: 

I de skärpta allmänna råden avråder FHM bland annat från att delta i möten, idrottsträningar (undantaget barn och unga födda 2005 och senare), matcher och tävlingar. 

Läs råden samt hur länge besluten gäller i de olika regionerna

 

Nedan följer SGF:s rekommendationer för golfverksamhet i regioner med skärpta allmänna råd;

Sällskapsspel

·         Sällskapsspel kan fortsätta även i regioner som omfattas av skärpta råd, under säkra former i enlighet med rådande coronariktlinjer för golfspel. Dock gäller eventuella skärpta allmänna lokala coronaråd i regionerna alltid före de generella rekommendationerna.

·         Med anledning av de lokala rekommendationerna, rekommenderar därför Ronneby Golfklubb att sällskapspel sker enbart med familjemedlemmar.

 

Tävlingsspel

·         SGF:s starka rekommendation är att inte arrangera några golftävlingar inom regioner som omfattas av skärpta råd.

·         Övriga regioner bör inte arrangera tävlingar som inbjuder till resor från regioner som omfattas av skärpta råd. Utöver det gäller oförändrade tävlingsrekommendationer i övriga regioner – läs här.

Träning

·         SGF:s rekommendation är att inte arrangera organiserad träning i regioner som omfattas av skärpta råd, varken utomhus eller inomhus, för spelare födda 2004 eller tidigare.

·         För övriga regioner gäller oförändrade rekommendationer kring träning – läs här.

 

Årsmöten

·         Årsmöten måste fortsatt genomföras i golfklubbarna, men SGF:s generella rekommendation är att årsmöten (höstmöten) hålls digitalt. Det gäller särskilt i de regioner som omfattas av skärpta råd.

 

 

På styrelsens vägnar

Emma Dahl
klubbchef

 

 

X