Covid - 19

Covid-19

COVID-19

Uppdaterat 2021 – 04 – 16

Blekinge har åter skärpt de regionala reglerna kring Covid -19 med anledning av det ökade smittspridningen i länet. Vi uppmanar våra besökare att respektera gällande regler. Vi uppmanar våra partners och samarbetsorganisationer att noggrant följa gällande regler för respektive verksamhet. 

Gemensamt kan vi nu göra så att vi kan se fram mot en fantastiskt sommar på Ronneby GK!

Ronneby Golfklubb följer Folkhälsomyndigheternas, Region Blekinge och Svenska Golfförbundets råd och föreskrifter i syfte att bedriva en så säker verksamhet som möjligt.

Fysiska scorekort och hjärtstartare finns tillgängliga i för-entrén vid klubbhuset som är öppen. Toaletterna på gaveln är öppna.

Ärenden till kansliet rekommenderas via mail eller telefon. Personalen uppmanas att om det är möjligt arbeta hemifrån.

Rekommendationer

SGF´s Rekommendationer

Folkhälsomyndigheten

Region Blekinge

Vi har alla ett ansvar att begränsa smittspridningen och göra de åtgärder vi anser nödvändiga för vår egen och andras hälsa. 

Allmänna råd:

Stanna hemma när du är sjuk
Var uppmärksam på symtom av Covid-19
Tvätta händerna ofta
Hosta och nys i armvecket
Undvik att röra ögon, näsa och mun.

 

Vi har alla ett ansvar att begränsa smittspridningen och göra de åtgärder vi anser nödvändiga för vår egen och andras hälsa. Vänligen följ dessa och bidra inte till att sprida missuppfattningar eller tolkningar av myndigheternas beslut

 

På styrelsens vägnar

Emma Dahl
klubbchef

 

X