RONNEBY GOLFKLUBB LOKALA REGLER

Uppdaterade: 2017-06-08

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

Vattenhinder (Regel 26)

  1. Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder.

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

  1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
  2. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.
  3. Då ett område är markerat med pinnar tillhör dessa MUA. Om området även är markerat med sprayad linje gäller linjen som gräns och den ingår i MUA.

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

  1. Stenar i bunkrar.
  2. Avståndsplattor och hål iordningställda för vinterspel.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

  1. Objekt identifierade med orange markering.
  2. På green: Om bollen ligger på green måste spelaren lyfta bollen och utan plikt placera den på närmaste punkt för lättnad som inte är i ett hinder. Denna punkt kan vara utanför green.
  3. Alla belagda vägar är oflyttbara hindrande föremål. Lättnad enligt R 24-2 b.
  4. Nätet bakom green hål 12. Droppa enligt gällande regel eller i Droppzon.

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3. (Plikt för brott mot regel 14-3 är Diskvalifikation.)

Organisk del av banan (Regel 13-1)
Alla stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort ur gärdsgårdarna.

Luftningshål/skär
Störande inverkan av luftningshål/skär på green och fairway.  Om bollen störs enligt ovan:
På green: placera, på fairway: droppa – på närmaste punkt.

Pluggad boll på spelfältet
spelfältet får en boll, som ligger i eget nedslagsmärke i marken, utan plikt lyftas, rengöras och droppas på närmaste punkt, dock inte närmare hål. Regel 25-2.

Oavsiktligt rubbad boll på green.
Om boll i spel oavsiktligt berörs eller rubbas på green utgår ingen plikt enligt R18:2.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag