Banan

Lokala regler

 

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2023 FÖR RONNEBY GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna och amatörreglerna samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid Kansliet/Shopen och på hemsidan www.ronnebygk.se.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)

1. Markerat med vita pinnar på hål 1, 2, 3, 9, 10 11, 12 och 16.

2. Intern Out of bounds

Vid spel av hål 16 är vänster sida från gul tee markerad som Out-of-Bounds med vita pinnar.

Dessa pinnar behandlas som föremål för banans gräns endast på hål 16.
På hål 15 och 17 är dessa pinnar tillverkade föremål.

3. Vid spel av hål 6, är höger sida om fairway markerad som Out-of Bounds med vita plattor samt vita pinnar. Start och slut defineras av vita dubbel-pinnar. Riktningen på dubbelpinnarna definerar områdets gräns i längsled.

Dessa plattor och pinnar behandlas som föremål för banans gräns endast på hål 6.

För alla andra hål, är de oflyttbara tillverkade föremål.

2. Pliktområden (Regel 17)

1. Det röda pliktområdet på höger sida om hål 3, som bara är definierat på en sida är oändligt.

2. Det röda pliktområdet på vänster sida innan green hål 13 är oändligt.

3. Det röda pliktområdet på vänster sida ca 100 m innan green hål 16 är oändligt.

4. Lättnad på motsatta sidan av rött pliktområde, hål 4,6.

Om bollen senast skar kanten av det röda pliktområdet, diket mellan hål 4 och 6, som ett extra lättnadsalternativ med ett slags plikt, får spelaren droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll på motsatta sidan av pliktområdet.

5. Det röda pliktområdet på höger sida efter utslaget på hål 6 sträcker sig till höger och bakom green på hål 8

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål

a) Mark under arbete

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.

3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

5. Myrstackar på banan är, mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

4. Begränsningar i att använda speciell utrustning

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb eller tillstånd från SGF får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

b) Kikare

1. Det är tillåtet att använda utrustning för att mäta avstånd.

5. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

a) Sätt att avbryta och återuppta spelet

1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

6. Scorekortsansvar

1. Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:

Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag).

Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.

 

TÄVLINGSVILLKOR

Tävlingsvillkor gällande deltagande, tävlingsformat som inte anges nedan samt eventuellt övriga tävlingsvillkor anges i specifika tävlingsvillkor för erspektive tävling. Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat angetts för en enskild tävling.

 

7. Anmälan, avanmälan, återbud

Anmälan till tävling måste göras senast klockan 12:00 två alternativt tre dagar före tävlingen. Anmälan görs i Min Golf. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning. Återbud efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken Kapitel 8.3.6.

8. Handicapklasser

Startfältet delas normalt in i tre handicapklasser med lika många deltagare (beräknat på exakt handicap från plushandicap till HCP 54) om inte annat anges i tävlingsvillkoren för tävlingen. Vid få anmälda deltagare kan tävlingsledningen besluta att startfältet in i två lika stora handicapklasser.

9. Tee

Varje deltagare får själv välja vilken banvärderad tee hon/han vill spela från, om inte annat anges i tävlingsvillkoren för tävlingen. Anmälan om tee måste göras i samband med anmälan till tävlingen.

10. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)

I slagspeltävlingar med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand enligt den matematiska metoden och i tredje hand genom lottning. I slagspeltävlingar utan handicap görs särskiljning för seger i första hand genom särspel hål för hål och i andra hand enligt den matematiska metoden.

11. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i tävlingsvillkoren för tävlingen ska scorekortet lämnas i tävlingskansliet. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat tävlingskansliet med båda fötterna.

12. Prisutdelning

Resultatlista publiceras digitalt 15 min före påbörjad prisutdelning.

Från placering 4 och nedåt tillfaller priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen nästa pristagare.

Observera att detta inte gäller för plats 1-3.

13. Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

 

 

X