Medlem

Senior

Seniorgolf

På Ronneby GK träffas våra seniorer på Tisdagar och Torsdagar för ”tävling” under lättsamma former. Vi har förbokade tider mellan 09.00 – 11.00 på tisdagar och 08.00 – 10.00 på torsdagar.  Under juli månad då det bara är tisdagar som gäller. För att vara med och spela anmäler man sig via golf.se där det ligger upplagt som en tävling. 

Välkommen!

Utbyten

Vi har två st utbyten med andra klubbar Leråkra GK & Glasriket GK. Vilket innebär att vi gästar deras bana vid ett tillfälle
och dem kommer och gästa oss vid ett tillfälle.

Blekinge Herrtour H55+

Arrangeras av Blekinge Golfförbund och spelas en gång på varje Blekinge klubb. Mer information finns att hitta på
Blekinge Golfförbund

Blekingeserien

I det olika ålderskategorierna som finns enligt SGF´s rekommendationer så arrangera Blekinge Golfförbund en serier
som spelas på 4 olika klubbar på Blekinges olika banor. Mer information och tabell finns på: Blekinge Golfförbund

Viktig information om Ronneby GK:s Seniorgolf!

Med anledning av pågående pandemi och starkt rekommenderade bestämmelser från Svenska Golfförbundet och Blekingedistriktet, kommer för all vår sällskapsgolf och seniorgolf följande att gälla:

Seniorgolf i befintliga sällskap räknas som en hälsofrämjande aktivitet. All eventuell anmälan sker via Min Golf. Ingen anmälningsavgift och ingen resultatredovisning. Deltagare uppmanas att komma till klubben i nära anslutning till sin starttid.

OBS detta är inga tävlingar, utan vi använder anmälningsprogrammet i GIT, endast för att det är enklaste och ofarligaste sättet att ta in anmälningar.

Enligt SGF:s och Folkhälsomyndighetens skarpa rekommendationer uppmanas vi att inte tävla, dock till att idrotta och spela golf via vanligt sällskapsspel. Vi ska givetvis hålla oss till dessa rekommendationer. Vi håller avstånd, undviker all kroppskontakt, undviker stora samlingar och framförallt inte inomhus.

SAMMANFATTNING
1. Man undviker kontakt på rangen och Putting green.
2. Man samlas vid respektive hål. Lagledare svarar för scorekort och dess förande.
3. Ingen samling efter ronden, eventuella gratifikationer ordnas efter hand.
4. I övrigt gäller klubbens anvisningar för golfbana och Restaurang.

X