Boende

Juniorträning

Junior

Juniorträning

Juniorverksamheten är viktig för oss på Ronneby Golfklubb!  Juniorträningen vänder sig till barn och ungdomar mellan 9–21 år. Träningen är till för både de juniorer som spelar mycket men också de som är nya golfare. Här lägger vi fokus på att ha kul tillsammans och att uppskatta golf som en rolig och utmanande idrott. Vi utvecklar tekniken och skapar förståelse för golfens olika moment.

2024 satsar vi på ett  upplägg, där vi erbjuder teknikpass och pass med spelträning på banan.

Vi erbjuder totalt 13 träningstillfällen, 7 träningar under våren och 6 träningar under hösten. Varje lektion är 60 minuter lång

Gruppindelning görs efter handicap och ålder.

Start Vår: Vecka 17 
Start Höst: Vecka 34 

Träningsavgift: 1500 kr

I avgiften ingår:

  • Ett träningspass per vecka (teknik 60 min)
  • Sommarträning 
  • Begränsat antal rangebollar

Sista anmälningsdag 31/3 2024.

Vill du anmäla dig, eller om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss!

Johan Torstensson
Mail: pro@ronnebygk.se
Telefon: 072-330 60 99

Välkomna!                       

Johan Torstensson               Robert Petersson              Emil Runsten
tränare                                 Ungdomsansvarig                 Klubbchef

X