Klubben

Organisation

Ronneby GK & Ronneby Golfanläggning AB

Vår organisation är uppbyggd med vår idrottsförening som grund men där föreningen äger ett driftbolag där all affärsmässig verksamhet ligger så som shopens verksamhet, drift av banan samt personal. Inför 2020 återgår vi till att ha en styrelse som ansvara för båda dessa juridiska enheter. Vill du komma i kontakt med styrelsen kan du använda dig av styrelsen@ronnebygk.se

Styrelsemedlemmar och ansvar

Thomas Lundin – Ordförande 

Kristina Johnsson – Sekreterare 

Niclas Granlund – v. Ordförande  

Tobias Söderbom – Ekonomi 

Tomas Håkansson – Banan

Robert Pettersson.- Idrott 

Ulf Santesson – Medlem 

Richard Hansen – Fastighet 

Hendrik Holm – Info & IT 

Niclas Granlund – Tävling 

Petra Granlund – Medlem 

Magnus Abrahamsson – Ledamot

Dennis Hammarlund -Ledarmot

Lars Hörngren -Medlemsrepresentant

 

Personal 

 

Emil Runsten –  Klubbchef

Stefan Järkbratt – Banchef 

Johan Torstensson – PRO

Sebastian Jönsson – Banarbetare 

Ulf Pettersson – Banarbetare 

Thomas Pettersson – Banarbetare 

Alf Nilsson – Mekaniker 

Erica Kulmala – Reception/kansli 

Filip Lindsjö – Juniortränare/Shop 

 

X