Klubben

Organisation

Ronneby GK & Ronneby Golfanläggning AB

Vår organisation är uppbyggd med vår idrottsförening som grund men där föreningen äger ett driftbolag där all affärsmässig verksamhet ligger så som shopens verksamhet, drift av banan samt personal. Inför 2020 återgår vi till att ha en styrelse som ansvara för båda dessa juridiska enheter. Vill du komma i kontakt med styrelsen kan du använda dig av styrelsen@ronnebygk.se

Styrelsemedlemmar och ansvar

Thommy Persson – Ordförande 

Kristina Johnsson – Sekreterare 

Gunnar Cornelius – v. Ordförande & Senior 

Ronny Pettersson – Ekonomi 

Tomas Håkansson – Banan

Robert Pettersson.- Idrott 

Ulf Santesson – Medlem 

Nils-Arne Ottosson – Fastighet 

Hendrik Holm – Info & IT 

Niclas Granlund – Tävling 

Petra Granlund – Medlem 

Magnus Abrahamsson – Ledamot

Elisabeth Ninov – Tillförordnad Klubbchef 

X