Banan

Banguide

Hål 1

Gå gärna upp till hål 1 i tid, backen upp är en bra uppvärmning. Har du tid, passa på att gå upp på kullen så får du bra överblick över hålet.

Utslaget ska du landa på den breda delen och det flesta behöver inte slå med drivern.

Inspelet lägger du lite marginal på vänstersida och ta en extra klubba.

Hål 2

Banans svåraste korthål, det krävs ett riktigt bra golfslag för att ligga på green.

Når du inte hela vägen till green bör du gå upp i klubba och försöka hamna mitt på fairway för att sedan spela in ditt andra slag på green.

På detta hål vill du varken missa höger eller vänster men ska du missa, är vänster att föredra.

Hål 3

Dags att sträcka ut din driver och ge den vad den tål. Undvikas bör att tappa den ut åt höger, men fairway är bredare än vad den ser ut.

Du bör sedan försöka hålla dig på fairway hela vägen då ruffen är tjock och frodig.

Långslående når på två och bör sikta vänster om flaggan på inspelet.

Hål 4

Mitt i fairway eller något till höger är optimalt. Bra att ha kort klubba på inspelet.

Green är rätt hård så det är en fördel att ha kort klubba in, alternativt försöka studsa upp bollen.

Undvik den vänstra bunkern!

Hål 5

Kolla vinden innan du går upp på tee och ta med dig en extra klubba upp.

Står flaggan på övre platån är det självklart bra att vara hela vägen upp.

Hål 6

Finns bra utrymme att sträcka ut drivern. Bra riktmärke är stenen, eller strax till vänster om den.

Missar du höger bör du slå en provisorisk.

Inspelet mot green är det bra att vara på höger sida av flaggan.

Hål 7

Kolla hur det blåser.

Ta till ordentligt med klubba.

Når du inte upp håll dig på högersida för lättare inspel.

Hål 8

Utslaget bör inte vara för långt om man vill ligga plant på inspelet.

Det är också en fördel att vara på högersidan, se dock upp för ruffen. 

Ta alltid en extra klubba på inspelet för att undvika det luriga bunkrana.

Hål 9

Kolla vinden innan du väljer klubba.

Lägg lite marginal vänster om flaggan. Green är väldigt plan så oavsett vilken sida du är om flaggan ligger du bra.

Droppruta finns om bollen skulle gå i vattnet.

Hål 10

Ett smalt utslag där du ska spela dig rakt fram i gattet. Slår du långt ska du sikta i mitten på trädridån med svag draw.

Ditt inspel bör du lägga lite marginal på högersidan för att undvika bunkern. Du får också en lättare putt om du är kort om flaggan.

Hål 11

Bra om man får upp utslaget på “hyllan” då är inte andra slaget blint och du har ca 100 meter kvar.

Inspelet bör siktas höger om flaggan.

Hål 12

Det gäller att hålla tungan rätt i mun när du ska prickskjuta ditt utslag. Speciellt på sommaren när det är torrt gäller det att träffa rätt. Att hitta rätt klubba på utslaget är oerhört viktigt.

Ditt inspel ska du sikta höger om flagg och inte har för mycket klubba.

Hål 13

Utslaget landar du bäst på vänster sida av fairway. Viktigt att inte har för mycket klubba på inspelet.

Även på inspelet är det en fördel att ha lite marginal till vänster om flaggan.

Hål 14

Ditt utslag bör vara mellan 120-140 meter beroende på vilken tee du spelar.

Du har då ett inspel kvar på ca 100 meter men ta alltid en extra klubba och var noga med att kolla vinden.

Hål 15

Här krävs ett bra golfslag för att hamna nära flaggan alternativt rejält med tur med studsen.

Är självklart bra med lite marginal på högersidan samtidigt som det är viktigt att du inte har för mycket klubba i handen.

Hål 16

Ett lurigt utslag där du har mer plats på vänster sida än du tror, har du bra längd i slagen är det klokt att slå ut ett långt järn.

Även inspelet är lurigt, gäller att vara över bunkern men samtidigt är det en fördel att vara kort om flaggan.

Hål 17

Banans svåraste hål och det krävs bra slag hela vägen för att gå av med rätt antal poäng.

Utslaget är bra om det tar sig förbi trädridån för ett öppet andra slag. Slår du långt skall du rakt över trädridån.

Andra slaget bör sedan hamnar i linje med gattet beroende på hur långt du slår.

Inspelet är det lätt att ha för lite klubba i handen, så tar gärna en extra.

Hål 18

Dom som slår långt satsar här på att gå in på två slag och då är det vettigt att vara “nära” vattnet för att få ett kortare inspel. Ska man inte in på två siktar man på vänstersidan av green.

Samma sak med dina transportslag, allt för många går för tajt på vattnet och riskera därför att tappa slag.

Denna green upplevs ofta som lite snabbare.

X