Klubben

Tävlingar

Här finner ni information om tävlingar

Tävlingar som är öppna för både medlemmar och gäster är en viktig ingrediens i Ronneby GK,s ansträngningar att göra klubben mer attraktiv och välbesökt.

Vi har försökt balansera antalet tävlingar så att det också finns möjlighet för sällskapsspel under helger. Vi är mycket tacksamma för den hjälp vi får av våra samarbetspartners att anordna trevliga tävlingar med fina prisbord.

Tävlingsbestämmelser

Anmälningstiden utgår när max antal deltagare är anmälda eller två dagar före tävling kl 1200.  Alternativt tre dagar vid långhelg. Se anmälningslista. Startlista anslås i klubbhuset senast kl 1200 dag innan tävlingsdag. Anmälningsavgift skall erläggas före start i samband med hämtning av scorekort. Tävlande som inte återtagit sin anmälan före anmälningstidens utgång, skall erlägga anmälningsavgift om ej särskilda skäl föreligger. Vid uteblivande från tävling, utan avanmälan, skall dubbel anmälningsavgift betalas. Innan detta har skett får ej något deltagande i annan tävling ske.

 

Klassindelning

Klass A = -11,2

Klass B = 11,3 – 20,0

Klass C = 20,1 – 36,0

Klass D = 37 – 54

Anmärkning: När antalet anmälda till en klass är 10 st eller mindre spelar dessa i närmast belägna klass med syftet att erhålla till antalet, så lika klasser som möjligt.Vandringspriser kan endast erövras av medlemmar i Ronneby GK.

Vid lika resultat i handicaptävlingar med slagspelsregler gäller i första hand ERHÅLLNA SLAGMETODEN och i andra hand MATEMATISKA METODEN om ej annat föreskrivits.

Tävlingsdeltagare som skall erhålla pris skall själv närvara vid prisutdelningen om inte särskilda skäl föreligger (skall meddelas tävlingsledningen), i annat fall går priset vidare till placeringen efter.

Viktig information om Ronneby GK:s Seniorgolf!

Med anledning av pågående pandemi och starkt rekommenderade bestämmelser från Svenska Golfförbundet och Blekingedistriktet, kommer för all vår sällskapsgolf och seniorgolf följande att gälla:

Seniorgolf i befintliga sällskap räknas som en hälsofrämjande aktivitet. All eventuell anmälan sker via Min Golf. Ingen anmälningsavgift och ingen resultatredovisning. Deltagare uppmanas att komma till klubben i nära anslutning till sin starttid.

OBS detta är inga tävlingar, utan vi använder anmälningsprogrammet i GIT, endast för att det är enklaste och ofarligaste sättet att ta in anmälningar.

Enligt SGF:s och Folkhälsomyndighetens skarpa rekommendationer uppmanas vi att inte tävla, dock till att idrotta och spela golf via vanligt sällskapsspel. Vi ska givetvis hålla oss till dessa rekommendationer. Vi håller avstånd, undviker all kroppskontakt, undviker stora samlingar och framförallt inte inomhus.

SAMMANFATTNING
1. Man undviker kontakt på rangen och Putting green.
2. Man samlas vid respektive hål. Lagledare svarar för scorekort och dess förande.
3. Ingen samling efter ronden, eventuella gratifikationer ordnas efter hand.
4. I övrigt gäller klubbens anvisningar för golfbana och Restaurang.

 

X