Klubben

Tävlingar

Här finner ni information om tävlingar

Tävlingar som är öppna för både medlemmar och gäster är en viktig ingrediens i Ronneby GK,s ansträngningar att göra klubben mer attraktiv och välbesökt.

Vi har försökt balansera antalet tävlingar så att det också finns möjlighet för sällskapsspel under helger. Vi är mycket tacksamma för den hjälp vi får av våra samarbetspartners att anordna trevliga tävlingar med fina prisbord.

Tävlingsbestämmelser

Anmälningstiden utgår när max antal deltagare är anmälda eller två dagar före tävling kl 1200.  Alternativt tre dagar vid långhelg. Se anmälningslista. Startlista anslås i klubbhuset senast kl 1200 dag innan tävlingsdag. Anmälningsavgift skall erläggas före start i samband med hämtning av scorekort. Tävlande som inte återtagit sin anmälan före anmälningstidens utgång, skall erlägga anmälningsavgift om ej särskilda skäl föreligger. Vid uteblivande från tävling, utan avanmälan, skall dubbel anmälningsavgift betalas. Innan detta har skett får ej något deltagande i annan tävling ske.

 

Klassindelning

Klass A = -11,2

Klass B = 11,3 – 20,0

Klass C = 20,1 – 36,0

Klass D = 37 – 54

Anmärkning: När antalet anmälda till en klass är 10 st eller mindre spelar dessa i närmast belägna klass med syftet att erhålla till antalet, så lika klasser som möjligt.Vandringspriser kan endast erövras av medlemmar i Ronneby GK.

Vid lika resultat i handicaptävlingar med slagspelsregler gäller i första hand ERHÅLLNA SLAGMETODEN och i andra hand MATEMATISKA METODEN om ej annat föreskrivits.

Tävlingsdeltagare som skall erhålla pris skall själv närvara vid prisutdelningen om inte särskilda skäl föreligger (skall meddelas tävlingsledningen), i annat fall går priset vidare till placeringen efter.

X