Pro/Shop

Träningskort

Träningskortet

Vill du utveckla din golf och skapa förutsättningar för en så skonsam svingrörelse som möjligt men med målet att ge så mycket effekt som möjligt. Genom att använda sig av vårt träningskort får du chans att träna golf året runt till en låg kostnad tillsammans med andra som precis som du både vill ha social samhörighet men också vill behålla och utveckla dina kunskaper om hur vi skapa en ren bollträff varje gång. Hos oss har vi två olika perioder som träningen är indelad i, sommarkortet och vinterkortet. Nedan kan du läsa mer om vad som ingår i det olika perioderna. 

Sommarkortet

Tränings perioden är April – September. Och denna period delas egentligen in i tre olika faser. 

  • Grund träning – Här lägger vi stor vikt på att vi får dina grunder att stämma. 
  • Mål träning – Här jobbar vi mycket med övningar där du genom övningarna ska ta dig till nya nivåer. 
  • Individuell träning – Även om vi tränar i grupp och har ett tänkt innehåll så fokusera vi på vad du som individ behöver att utveckla i din golf. 
Det blir till en början fokus på grunderna för att sedan mixa in individuellt och målträning. 

Vinterkortet

Tränings perioden är November – Mars. Och denna period delas egentligen in i tre olika faser. 

  • Grund träning – Här lägger vi stor vikt på att vi får dina grunder att stämma. 
  • Teknikträning – Här jobbar vi mycket med övningar där du genom övningarna ska ta dig till nya nivåer. 
  • Individuell träning – Även om vi tränar i grupp och har ett tänkt innehåll så fokusera vi på vad du som individ behöver att utveckla i din golf. 
Det blir till en början fokus på grunderna för att sedan mixa in individuellt och teknikträningen. 
X