Boende

Information om spelrättsbevis

Under vårårsmötet 2021 togs ett nytt beslut gällande våra spelrättsbevis. Anledningen till behovet av en förändring är föranledd av den positiva medlemsutvecklingen som skedde under föregående samt nuvarande år, där nuvarande regelverk förhindrar en fortsatt medlemstillströmning.

Med anledning av detta så genomfördes ändringar i stadgarna, där man som medlem endast kan vara innehavare av ett spelrättsbevis, där spelrättsavgiften erläggs per spelrättsbevis. Den avgift som man betalar årligen består av medlemsavgift samt spelrättsavgift, för närvarande 5200 kr för fullbetalande senior medlem.

Spelrättsbeviset är personligt och kan endast förvärvas av fysisk person som beviljas medlemskap i klubben. Om du har fler än ett spelrättsbevis och inte vill erlägga mer än en spelrättsavgift uppmanar vi er att sälja det andra spelrättsbeviset till en annan medlem, hyra ut spelrättsbeviset alternativt överlåta dem till klubben. Klubben köper ej tillbaka spelrätter. Klubben tillhandahåller en köp & säljsida för spelrätter.

Du som är medlem på Ronneby Golfklubb finns i vårt spelrättsregister. Om du har fler än ett spelrättsbervis ber vi er kontakta oss, vi kommer även kontakta ej aktiva medlemmar. Spelrätter som inte har förmedlats per den 31/12 2021 kommer klubben meddela medlemmen skriftligen att spelrättsbeviset har hävts.

Vänligen kontakta oss på nedan:

kansli@ronnebygk.se
0457-125 50
Shop/reception (shopen stänger för säsongen from. Den 1/11)

På länkarna nedan hittar ni dokument med spelrättsbestämmelser samt de ändringar som gjordes i stadgarna.

Ändringar i stadgarna gällande spelrätter

Spelrättsbestämmelser

X