Boende

Medlem

Medlem

Här ska golf vara en rolig
idrott för alla

Info om spelrätt

Spelrätt innebär att innehavare av en spelrätt har rätt till spel på banan. Tillfällig spelrätt på banan kan även ges vid andra tillfällen. T.ex. då man erlägger greenfee eller vid tävlingsspel.

Spelrätten är personlig. Spelrätter kan säljas, hyras ut, lånas ut eller skänkas efter spelrättsinnehavarens eget val. Eventuell kostnad för sådan överlåtelse bestäms mellan parterna. Klubben har inget med detta att göra.

När säljare och köpare är överens om överlåtelsen av spelrätten fyller man i blanketten ”Överlåtelse av spelrätt” och lämnar till klubben. Den nya spelrättsinnehavaren registreras och erlägger årsavgiften.

Bli medlem

Jag godkänner att ni hanterar mina uppgifter (Genom att kontakta oss genom detta formulär samtycker du att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR (Allmänna dataskyddsförordningen).

Läs vår dataskyddspolicy och samtycke om personuppgifter.

X