augusti, 2020

26aug18:0021:00Vår-Årsmöte

Mer

Eventdetaljer

Förslag till föredragningslista

Vår-årsmöte Ronneby GK

Datum: 2020-08-26, kl. 18.00

Plats: Ronneby GK, OBS kan bli utomhus

 • 1 Årsmötet öppnas
 • 2 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
 • 3 Fastställande av föredragningslista
 • 4 Val av mötesordförande, samt mötessekreterare
 • 5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
 • 6 Verksamheten
 • 7 Styrelsens årsredovisning för 2019
 • 8 Revisorernas berättelse
 • 9 Fastställande av resultat-och balansräkning
 • 10 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 • 11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 • 12 Övriga frågor
 • 13 Årsmötet avslutas.

Tid

(Onsdag) 18:00 - 21:00

X